Over Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam helpt sinds 2000 schoolgaande kinderen uit Rotterdamse gezinnen met minimale financiƫle middelen. Alle kinderen verdienen een gelijke start in het leven. Samen meedoen met je leeftijdsgenootjes op en na school is essentieel. Met onze voorzieningen krijgen de kinderen een zetje in de rug, waardoor zij zich ontwikkelen en opbloeien.

Doelstellingen

Het staat vast dat in Rotterdam een groot aantal kinderen met sociale uitsluiting bedreigd wordt. Meedoen in Rotterdam weet dat het onmogelijk is om alle kinderen te bereiken, maar helpt er zoveel mogelijk. Voor 2022 heeft Meedoen in Rotterdam als doel om 10.400 aanvragen te behandelen. Klik hier voor ons projectplan 2022.

Resultaten

Voor Meedoen in Rotterdam was 2021 weer een enerverend jaar. Corona was nog steeds actief en dat betekende sluiting van spreekuren. Doordat we het aanvraagformulier ook voor ouders en hulpverleners hebben opengesteld, bleven de aanvragen binnenkomen. In 2021 hebben wij dan ook weer meer kinderen geholpen dan in voorgaande jaren. Meer hierover leest u in ons jaarverslag 2021.

Organisatie

Meedoen in Rotterdam is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met een bestuur. Zij vertegenwoordigt de stichting naar derden en stelt het beleid vast.
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Dhr. R.A. van der Laan, voorzitter
Dhr H.J. van de Luitgaarden, penningmeester
Mw. C.J.F.M. Keulen, secretaris

De directeur is hoofd van het stichtingsbureau en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Zij geeft leiding aan 5 parttime medewerkers en ca. 20 vrijwilligers.

Dagelijkse leiding:
Caroline J.D. van Laar-Mahutte, directeur (ma/di/wo/do)

Contact

Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Tel.: 010 – 240 01 89 (ma, di en do van 08.00-13.00 uur)
E-mailadres: info@meedoeninrotterdam.nl
Rabobank: NL07 RABO 0381 9896 15
KvK: 24307916
RSIN: 8090.54.073