Over Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam helpt sinds 2000 schoolgaande kinderen uit Rotterdamse gezinnen met minimale financiële middelen. Alle kinderen verdienen een gelijke start in het leven. Samen meedoen met je leeftijdsgenootjes op en na school is essentieel. Met onze voorzieningen krijgen de kinderen een zetje in de rug, waardoor zij zich ontwikkelen en opbloeien.

Doelstellingen

Het staat vast dat in Rotterdam een groot aantal kinderen met sociale uitsluiting bedreigd wordt. Meedoen in Rotterdam weet dat het onmogelijk is om alle kinderen te bereiken, maar helpt er zoveel mogelijk. Voor 2023 heeft Meedoen in Rotterdam als doel om 13.660 aanvragen te behandelen. Klik hier voor ons projectplan 2023.

Resultaten

Voor Meedoen in Rotterdam was 2023 weer een enerverend jaar. Ondanks de beperkte personele bezetting zijn toch alle aanvragen in 2023 afgehandeld. In 2023 hebben we 724 meer kinderen geholpen dan in 2022. Het jaar 2024 zal in het teken staan van het uitbreiden van het aantal locaties waar gezinnen een aanvraag kunnen indienen. Dit gaan we doen door nog intensiever samen te werken met kleine informele organisaties in Rotterdam. Voor meer informatie lees ons jaarverslag 2023.

Organisatie

Meedoen in Rotterdam is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met een bestuur. Zij vertegenwoordigt de stichting naar derden en stelt het beleid vast.
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Dhr. E. Mekes, voorzitter
Dhr. J.A.P. Went, penningmeester
Mw. W.C. van Helden-van Kalleveen, secretaris

De directeur is hoofd van het stichtingsbureau en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Zij geeft leiding aan 5 medewerkers en ca. 20 vrijwilligers.

Dagelijkse leiding:
Caroline J.D. van Laar-Mahutte, directeur (ma/di/wo/do)

Contact

Postbus 21457
3001 AL Rotterdam
Tel.: 010 – 240 01 89 (ma, di en do van 08.00-13.00 uur)
E-mailadres: info@meedoeninrotterdam.nl
Rabobank: NL07 RABO 0381 9896 15
KvK: 24307916
RSIN: 8090.54.073

Scroll naar boven