Organisatie

Meedoen in Rotterdam is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie met een bestuur, professionele staf en vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit 4 leden. Zij vertegenwoordigt de stichting naar derden en stelt het beleid vast.

De coördinator is hoofd van het stichtingsbureau en verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Zij geeft leiding aan 6 parttime medewerkers en ca. 25 vrijwilligers.

Dagelijkse leiding:
Caroline J.D. van Laar-Mahutte, coördinator (ma/di/wo/do)

Bestuur:
Dhr. R.A. van der Laan, voorzitter
Dhr H.J. van de Luitgaarden, penningmeester
Mw. J.H. van Dam-Lely, lid
Mw. C.J.F.M. Keulen, secretaris