Algemene informatie

Sinds 2000 biedt Meedoen in Rotterdam (voorheen Stichting Leergeld Rotterdam) materiele en immateriele steun aan schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, met een netto inkomen van maximaal € 1.600,- voor 1-oudergezinnen en € 1.800,- voor 2-oudergezinnen. Ook gezinnen met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot de schuldsanering kunnen een aanvraag indienen. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om de kosten van binnen -en buitenschoolse activiteiten of voorzieningen voor hun kinderen te kunnen betalen, kunnen met hun hulpvraag terecht bij Meedoen in Rotterdam. Te denken valt daarbij aan een fiets, tweedehands laptop of computer, schoolreisje, zwemles, vergoeding van cultuurlessen (bijv zang, muziek en dansles) en sportcontributie. Dit alles om te voorkomen dat de kinderen in een sociaal isolement terecht komen. 

Kinderen - in de greep van de armoede - kunnen weinig/niet met andere kinderen meedoen. Niet met sportclub of kunstzinnige vorming. Ook de beschikking hebben over een computer voor huiswerk of een fiets om mee naar school te gaan is steeds vaker een probleem. Meedoen vergroot de horizon van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, leren teamgeest, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Als kinderen worden buitengesloten en dit soort dingen niet leren, komen zij ernstig tekort.

Stichting Meedoen in Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken. Is de familie nog niet bij ons bekend dan kunnen zij langs bij een van de 16 spreekuren in Rotterdam of een huisbezoek aanvragen. De vrijwilligers van Meedoen in Rotterdam kijken dan samen met het gezin waar behoefte aan is. Gezinnen kunnen ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen.

De vrijwilligers van Meedoen in Rotterdam kijken ook of er al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen, bijv. het Jeugd-tegoed van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen vrijwilligers het gezin door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat vrijwilligers doorverwijzen naar organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs, Voedsel- of Kledingbank, schoolmaatschappelijk werk of het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 

Het bijdragebeleid van Meedoen in Rotterdam is aanvullend op het Jeugd-tegoed van de gemeente en op de voorzieningen van Jeugdfonds Sport en Cultuur Rotterdam. Meedoen in Rotterdam treedt op als intermediair voor deze organisaties en dient de aanvragen bij hen in.