Help ons

Meedoen in Rotterdam ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Rotterdam om veel kinderen te helpen.

Om een nog groter aantal aanvragen te kunnen afhandelen heeft Meedoen in Rotterdam zich ten doel gesteld om jaarlijks een bedrag van minimaal € 150.000,- aan fondsen te werven. Op deze manier kunnen we nog meer kinderen laten meedoen!