Wijziging in aanbod per schooljaar 2022-2023

Wij proberen ons aanbod altijd zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte. Het kan daarom voorkomen dat wij dit wijzigen. Hieronder de wijzigingen per komend schooljaar 2022-2023.

Nieuw

  • Leeftijd Jarige Job verjaardagsbox:
  • Vanaf september is de Jarige Job verjaardagsbox uitgebreid. Vanaf dan is het beschikbaar voor de 4e t/m de 18e verjaardag. Als u een van uw kinderen hiervoor aanmeldt geldt dit automatisch voor alle kinderen binnen uw gezin in deze leeftijdscategorie. Vraagt u het minimaal 3 maanden voor de verjaardag van uw kind aan door het aanvraagformulier in te vullen en een recente inkomensspecificatie mee te sturen. Op die manier bent u er zeker van dat de box wordt uitgeleverd.
  • WRTS Premium:
  • Woordjes leren en toetsvoorbereiding voor wiskunde, biologie, natuur/scheikunde, Engels, Nederlands en Frans. Oefen de stof en maak oefentoetsen voor de vakken op HAVO/VWO (klas 1 t/m 4) en VMBO-tl (klas 1 en 2). Ook video’s met uitleg van docenten. Abonnement opnieuw aanvragen na 1 jaar.

Wat vervalt

  • Vergoeding schoolreizen, werkweken en buitenlandse reizen:
  • Met de komst van de wet Vrijwillige Ouderbijdrage (1 augustus 2021) zullen wij deze aanvragen niet meer in behandeling nemen. Deze wet stelt dat ouders niet verplicht zijn om deze kosten te betalen. Dit heeft geen gevolgen voor de deelname van uw kind aan deze activiteiten. Met andere woorden alle kinderen mogen mee.
Scroll naar boven